Bläddra

Happy Teacher’s Guide Year 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Happy Teacher’s Guide Year 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.
Happy Year 3 är lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Texterna i Textbook och övningarna i Workbook är uppbyggda kring elevnära ämnen. 
Happy Teacher’s Guide Year 3
I lärarmaterialet hittar du spel, extraövningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper. Inspelade texter, hörförståelseövningar och sånger finns tillgängliga kostnadsfritt på gleerups.se

Happy är:
lekfull undervisning för det första mötet med engelskan
ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför