Bläddra

Husbyggnad 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Husbyggnad 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Boken Husbyggnad 1 vänder sig i första hand till elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.
Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 1, såsom byggmetoder, byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, lagar och bestämmelser, arbetsmiljö, hållbart byggande och resursanvändning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.
I boken ?nns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.
Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom bygg och anläggning.