Bläddra

ISO 9001 för små och medelstora företag

Köp här

ISO 9001 för små och medelstora företag

Köp här
Boken är en av våra mest uppskattade böcker som genom sitt upplägg beskriver och förtydligar vanliga problem och dess lösningar på ett pedagogiskt vis. Texten bygger på internationell erfarenhet om de små och medelstora företagens villkor och förmåga att uppfylla kvalitetskrav<br>
<br>
Boken är ett bra hjälpmedel till små och medelstora företag vid införande av ett kvalitetssystem.