Bläddra

Junior Contact 3

Köp här

Junior Contact 3

Köp här
Junior Contact 3 är ett läromedel i engelska anpassat för elever med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. Många och tydliga bilder och en luftig layout. Långsam grammatisk progression. Texten varvas med arbetsuppgifter av olika slag. (Detta läromedel används även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska under skolåren 7-9 samt i gymnasieskolans individuella program). Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper. Del 3 är avsedd för år 6, men kan även användas tidigare eller senare.