Bläddra

Källkritik med källspanarna 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Källkritik med källspanarna 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Källkritik med Källspanarna består av de två handböckerna Källkritik med Källspanarna F-3 och Källkritik med Källspanarna 4-6. Handböckerna innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan. De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.

Källkritik med Källspanarna passar dig som

  • vill hjälpa eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt
  • vill ha det källkritiska förhållningssättet kopplat till kursplanerna i de olika ämnena
  • vill ha stöd, struktur och konkreta lektionsförslag från förskoleklass till åk 6.

Författare
Liselott Drejstam är skolbibliotekarie och arbetar på Hjulsbroskolan i Linköping som fick motta priset som Årets skolbibliotek 2015. Emma Lund är 1-7 lärare i svenska och so. Tillsammans föreläser författarna om källkritik.