Bläddra

Kontext svenska som andraspråk 1 Lärarpaket Tryckt + Digitalt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Kontext svenska som andraspråk 1 Lärarpaket Tryckt + Digitalt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Kontext Svenska som andraspråk 1 är ett heltäckande läromedel för kursen Svenska som andraspråk 1. Läromedlet har ett tydligt andraspråksperspektiv och är kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav. Alla kapitel är uppbyggda kring omsorgsfullt utvalda texter som representerar olika genrer på en nivå som passar eleverna. Lärarhandledningen som hör till Kontext Svenska som andraspråk 1 ger läraren ett gott stöd i det pedagogiska arbetet. Här presenteras den forskning och de metoder som läromedlet bygger på, tillsammans med lästips, konkreta lektionsförslag och tester. I lärarhandledningen finns bland annat • en presentation av läromedlet • ett teoretiskt avsnitt om genrepedagogik, lässtrategier och formativt lärande • utförliga kapitelgenomgångar • samtalskort för att locka eleverna till diskussioner och samtal • extraövningar med fokus på förmågorna tala, skriva och läsa •stödmallar och matriser • diagnostiskt material som kan användas inför terminsstarten för att bedöma klassens/gruppens nivå • innehållstest till bokens alla kapitel. KONTEXT-seriens författare, Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin, har mångårig erfarenhet som lärare och är välkända läromedelsförfattare i svenska, svenska som andraspråk och engelska.