Bläddra

Långt bort för länge sen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Långt bort för länge sen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
I det här häftet får eleven läsa om hur människor levde i det gamla Egypten, Mesopotamien, Grekland och Romarriket. Långt bort för länge sedan ingår i ?Historieserien? som innehåller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Arbetsuppgifterna har olika former av svarsalternativ som gör att elever med behov av extra tydligt och strukturerat material kan arbeta självständigt. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. I serien ingår: - Bönder och bergsmän - I Sverige på 1700-talet - Krig och försvar - Kungar och adelsmän - Långt borta för länge sedan - Resor, post och tidningar - Städer, handel och hantverk samt - Upptäckter och uppfinningar. Lämpliga för åldrarna mellan 10-19 år med behov av extra tydligt och lättläst material.