Bläddra

Lär dig Revit Arcitecture 2013 Färg

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Lär dig Revit Arcitecture 2013 Färg

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Introduktion Kursmaterialet kan användas som kurslitteratur på ett Authorized Training Center (ATC®), utbildning för företag eller skolor. Även om kursmaterialet är framtaget i första hand till lärarledda kurser så fungerar det även bra för självstudier. Denna introduktion innehåller följande: Kursmål Förkunskapskrav Användandet av kursmaterialet Installation av övningsfiler på CD Feedback Kursmål Efter att du har slutfört denna kurs bör du kunna: Förstå BIM konceptet (Building Information Modeling), dubbelriktad associativitet och parametriska relationer i Revit. Förstå användargränssnittet och förklara parametriska objekt och familjer. Skapa grundläggande golvbjälklag och arbeta med våningsplan och modulnät. Placera och anpassa enkla och sammansatta väggar, använda redigeringskommandon samt att arbeta med dörrar och fönster. Lägga till och modifiera komponentfamiljer. Duplicera och hantera vyer, skapa planvyer, elevationsvyer, sektionsvyer, 3D vyer samt kontrollera objektens visning i vyer. Använda måttsättning och villkor. Skapa bjälklag och undertak, tak, glaspartier samt trappor och räcken i en byggnadsmodell. Skapa detaljhänvisningar, detaljvyer och ritningsvyer samt arbeta med texter och littera. Skapa förteckningar, utrymmen/rum och rumsförteckningar, symbolförteckningar/uppställningar samt länkade noteringar. Presentera byggnadsmodellen genom renderade3D vyer, kameraåkningar samt sol- och skuggstudier. Förkunskapskrav Denna kurs är utformad för nybörjare i Revit Architecture. Inga tidigare CAD kunskaper krävs. Det rekommenderas att du har: Baskunskaper i arkitektritning eller byggnadskonstruktion. Färdigheter i användandet av Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista eller Windows® 7. Användandet av kursmaterialet Lektionerna är självständiga. Det rekommenderas dock att du fullföljer lektionerna i den ordning de är upplagda om inte det är så att du redan har kunskaper i konceptet och funktionaliteten som beskrivs i lektionen. Varje kapitel innehåller: Lektioner – Vanligtvis två eller fler lektioner i varje kapitel. Övningar – Praktiska, relevanta exempel för dig att öva på genom att använda funktionaliteten du precis har lärt dig. Varje övning innehåller steg-för-steg beskrivningar och bilder för att hjälpa dig genomföra övningen.