Bläddra

Lär dig Revit Structure 2013 Sv/v

Kategorier: Informationsteknik

Lär dig Revit Structure 2013 Sv/v

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Kursmål Efter att du har slutfört denna kurs bör du kunna: Förstå BIM konceptet (Building Information Modelling), dubbelriktad associativitet och parametriska relationer i Revit. Förstå användargränssnittet och förklara parametriska objekt och familjer. Hantera vyer i projektutforskaren, skapa elevationsvyer, sektionsvyer, 3D vyer samt kontrollera objektens visning i vyer. Definiera projektstandard och föra över projektstandard mellan projekt samt att arbeta med våningsplan och stomnät. Arbeta med konstruktionspelare och konstruktionsväggar. Skapa stombjälklag genom att använda balkar, arbeta med balkar och balksystem. Placera och redigera moment-konstruktionsstommar och stagade stom-moduler i stål samt att arbeta med betongbalkar. Skapa bjälklag i konstruktionsmodeller, skapa tak och fackverksramar för tak. Skapa fundament i konstruktionsmodellen. Skapa trappor och olika typer av ramper. Skapa detaljhänvisningar, detaljvyer och ritningsvyer, symbolförteckningar/uppställningar samt arbeta med måttsättning, texter och littera. Placera 3D och 2D armeringsdetaljer och detaljkomponenter samt importerade CAD-detaljer för detaljerade betongsektionsvyer. Arbeta med ritningsblanketter med ritningshuvud, plottning av blad samt att exportera Revit Structure innehåll till CAD format. Förkunskapskrav Denna kurs är utformad för nybörjare i Revit Structure. Inga tidigare CAD kunskaper krävs. Det rekommenderas att du har: Kunskaper i grundläggande byggnadskonstruktion. Färdigheter I användandet av Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista eller Windows® 7 . Användandet av kursmaterialet Lektionerna är självständiga. Det rekommenderas dock att du fullföljer lektionerna i den ordning de är upplagda om inte det är så att du redan har kunskaper i konceptet och funktionaliteten som beskrivs i lektionen. Varje kapitel innehåller: Lektioner – Vanligtvis två eller fler lektioner i varje kapitel. Övningar – Praktiska, relevanta exempel för dig att öva på genom att använda funktionaliteten du precis har lärt dig. Varje övning innehåller steg-för-steg beskrivningar och bilder för att hjälpa dig genomföra övningen.