Bläddra

Lärarens guide till Bild : Teori, praktik, bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Lärarens guide till Bild : Teori, praktik, bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når alla bokens kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Lärarwebben gäller i 365 dagar.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.

Licenstid: 365 dagar