Bläddra

Läsning ur ett helhetsperspektiv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Läsning ur ett helhetsperspektiv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
En god läsförståelse är grunden för tillägnande av alla texter, såväl skönlitterära som mer fackligt betonade. Ett sätt att hjälpa elever att uppnå detta är bl a genom träning av ords betydelse, träning i att läsa mellan raderna och därmed dra egna slutsatser samt träning i att diskutera det lästa.
Boken innehåller rikligt med exempel på övningar, alla avsedda att främja en god läsförståelse. De flesta övningarna är gjorda som kopieringsunderlag, färdiga att använda. Dessutom medföljer ett läsförståelsespel som kan användas på olika nivåer för att träna ord, vilka bedöms väsentliga att behärska. Lena Franzén är specialpedagog och fil.lic. Hon har gett ut läroböcker om läsförståelse och diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter och har mångårig erfarenhet som handledare vid Högskolan i Kristianstad och av att göra pedagogiska läs- och skrivutredningar. Hennes lic.avhandling handlar om läsförståelse, om att läsa mellan raderna.