Bläddra

Loggboken 15 /16

Kategorier: Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel

Loggboken 15 /16

Kategorier: Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här
Loggboken har generöst med utrymme för planering (augusti 2015 – juli 2016), reflektion, dokumentation och utvärdering. Den öppna strukturen ger eleven möjlighet att samla idéer, tankar, frågor, skisser och annat som rör studierna. Varje vecka har två uppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan och lämpar sig för planering. Det andra har en tom respektive en linjerad sida, lämpliga för tankekartor, texter, bilder med mera. Loggboken är ett redskap för eleven att synliggöra och förstå sitt eget lärande.