Bläddra

Loggboken 18/19

Kategorier: Barn och ungdom: pappersvaror Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Loggboken 18/19

Kategorier: Barn och ungdom: pappersvaror Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Loggboken har generöst med utrymme för planering, reflektion, dokumentation och utvärdering (augusti 2018 – juli 2019). Varje vecka har två uppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan och lämpar sig för planering, det andra har en tom respektive en linjerad sida, lämpliga för tankekartor, texter, bilder med mera. Loggboken är ett redskap för eleven att synliggöra och förstå sitt eget lärande. Den öppna strukturen ger eleven möjlighet att samla idéer, tankar, frågor, skisser och annat som rör studierna.