Bläddra

Lyckotal 2 Lärarhandl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Lyckotal 2 Lärarhandl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.

I Lyckotal Lärarhandledning 2 ingår många lektionstips, förslag på övningar för att introducera och/eller befästa olika delmoment, facit samt extramaterial som kopieringsunderlag. Här finns även underlag för elevprofil som stöd för dokumentation av elevens kunskaper efter år 2. Handledningen inleds med författarnas didaktiska tankar om matematik för att sedan beskriva grundböckernas sidor med lektionstips kopplade direkt till dessa.

Lyckotal passar dig som:

  • Söker ett målrelaterat läromedel med en tydlig pedagogik
  • Vill inspirera eleverna att prata matematik och träna kreativ problemlösning
  • Vill få hjälp med kontinuerlig utvärdering och individuell uppföljning

Författarna till Lyckotal är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Siv Hartikainen arbetar som lektor i Finland och har vunnit flera priser för sin undervisning. Tillsammans har de skrivit ett flertal läromedel för den svenska och finska skolan.