Bläddra

Måleriprocessen

Köp här

Måleriprocessen

Köp här
Boken Måleriprocessen vänder sig i första hand till elever i den svenska gymnasieskolan.


Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen, såsom material, verktyg, maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar, arbetsmiljö och ergonomi, måleribranschens krav och roll för hållbar utveckling, måleribranschens arbetsprocesser, byggnadsstilar och dekorativa måleritekniker, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.
I boken ?nns också kunskapskontroller och övnings­uppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.


Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom bygg-och måleriområdet.