Bläddra

Matematik 9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Matematik 9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Matematik 9 arbetar med talen 0-tal större än 10 000 och behandlar alla räknesätten. Boken tar även upp områden som decimaltal, tal i bråkform, procent och multiplikation och division med hjälp av miniräknare. Eleverna får återigen räkna på löner och kostnader, använda sig av diagram, räkna på timmar, minuter, år och månader, mätnoggrannhet vid kilo/hekto, deciliter/centiliter/milliliter, geometri och sannolikhet. Matematik 9 ingår i serien ?Matematik 1-9? som består av nio arbetsböcker i långsamt stigande svårighetsgrad. Genom materialet får eleven lära sig grundläggande matematiska begrepp, såsom plus, minus, multiplikation, klockan, måttenheter, geometriska figurer, räkna med pengar samt träna på rimlighetsbedömning och sannolikhetslära mm. Seriens första sex böcker är avsedda för elever i klass 1-3. Seriens sista tre böcker är avsedda för elever i klass 4-6. Till böckerna finns två lärarhandledningar med förslag på arbetsgång och diagnostiska prov som kopieringsunderlag. Hela materialet reviderades genomgående med såväl aktuella pengar som tidsenliga exempel i övningsuppgifterna 2017-2018. Böckerna är lämpliga för elever i grundsärskolan.