Bläddra

Matematik i Åsas liv

Köp här

Matematik i Åsas liv

Köp här
Räkneuppgifterna (140 st) har anknytning till en kvinnas dagliga liv. Alla fyra räknesätt tränas separat och tillsammans. Eleverna kan göra uträkningar i boken. Facit medföljer. Framtagen för särvuxelever, men passar även gymnasiesärskola.