Bläddra

Mattegalleriet 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Mattegalleriet 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattegalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna möjligheten att befästa, repetera och utmanas av olika matematiska begrepp. Materialet är utvecklat med Lgr 11 som bas och består av tre kopieringsunderlag, vilka vänder sig till årskurs 1-3. Här kan du som lärare hitta uppgifter som kan kombineras så att det passar dina elever och din undervisning.  Kanske att använda när någon elev har en stund över eller behöver arbeta ytterligare med något moment.


Mattegalleriets uppgifter är uppdelade utifrån rubrikerna i det centrala innehållet och under varje del finns det förutom uppgifter som lämpar sig för eget arbete även par- och/eller grupp-uppgifter. Flera av par- och/eller gruppuppgifterna är av karaktären att de ger eleverna möjlighet att utveckla flera av förmågorna.


Respektive kopieringsunderlag innehåll 46 kopieringsunderlag. Inledande finns en lärarhandledning med tips på hur du kan arbeta med materialet.Som repetition eller utmaning kan du sätta ihop individuella häften med det innehåll som just dina elever behöver.

Mattegalleriet passar dig som:
• söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur
• vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning
• vill ge dina elever möjligheten att befästa, repetera och utmanas

Författare till Mattegalleriet är Kristina Abraham och Marie Delshammar, båda med lång erfarenhet av undervisning i grundskolans tidigare årskurser. Marie är även läromedelsförfattare.