Bläddra

Med eleven i centrum. Så kan vi stötta elever i behov av särskilt stöd!

Köp här

Med eleven i centrum. Så kan vi stötta elever i behov av särskilt stöd!

Köp här
För att bättre kunna stödja elever i behov av särskilt stöd behövs en kompetenshöjning bland annat vad gäller vilka de här barnen/eleverna egentligen är och vad som bör avses med särskilt stöd. Bokens syfte är att beskriva och sprida en genomförbar modell för detta. Samtidigt förmedlas ett beprövat sätt att stödja elever.

- "En modell för kompetenshöjning" beskriver projektets målsättning, arbetsgångens huvudaktiviteter, kompetenshöjningens innehåll, kartläggning och utvärdering.
- "Så kan vi stötta" behandlar handlingsberedskap, dokumentation, övergångar och sekretess, åtgärdsprogram - ett arbetsverktyg och samarbete.
- "Elever i behov av särskilt stöd" belyser hur viktigt det är att vi analyserar vilka barn/elever vi talar om men också vad som avses eller borde avses med särskilt stöd.
- "En skola som sätter eleven i centrum" innehåller tankar om hur vi kan åstadkomma en skola som verkligen sätter barnet/eleven i centrum.br> - "Skolans vardag" Här får du följa med författaren i hennes vardag och möta eleverna där.

Kommunens dåvarande förvaltningschef skriver:
"En välskriven bok som på ett utmärkt sätt visar, hur en kommun kan höja kompetensen bland personalen."