Bläddra

Medicin 1, lärarhandledning

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Medicin 1, lärarhandledning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Medicin 1 är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Eleverna får arbeta med en tydlig koppling till kurs 1 som ger en god överblick över det som ska läras under kursens gång. Medicin 1 har ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk som gör det enkelt att ta till sig ämnet. Här behandlas moment som människokroppens uppbyggnad, orsaker och symtom i samband med vanliga sjukdomar, olika undersökningsmetoder och när ska de användas samt hur olika mediciner påverkar kroppen och sjukdomsförloppet.

Medicin 1, Lärarhandledning ger dig möjlighet att individualisera undervisningen med hjälp av lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, inspirerande lektionsförslag och praktikuppgifter till elevernas APL.

Medicin 1, Lärarhandledning i korthet:
• berikar din undervisning, underlättar individualisering och sparar tid för dig vid lektionsplanering
• innehåller ett rikligt lärarstöd för en mer varierad och fördjupad undervisning