Bläddra

Medier, samhälle och kommunikation 1&2 – Arbetsbok 2a upplagan

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Medier, samhälle och kommunikation 1&2 – Arbetsbok 2a upplagan

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Läromedlet Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2 är utarbetad efter Skolverkets styrdokument för de båda kurserna Medier, samhälle och kommunikation 1 och Medier, samhälle och kommunikation 2. Läromedelspaketet, med lärobok, arbetsbok och facit är utarbetat att passa på gymnasieskolans Samhällsvetenskapsprogram men lämpar sig även för bransch- och vuxenutbildningar. Läroboken handlar om traditionella och nya mediers roll i samhället – dess historiska utveckling, lagstiftning, etiska regler, strategier och drivkrafter – nationellt såväl som internationellt. Kapitlen behöver inte läsas i ordningsföljd.