Bläddra

Microsoft Excel 2003 – Lärobok med övningar

Köp här

Microsoft Excel 2003 – Lärobok med övningar

Köp här
Microsoft Office Modul - Excel 2003. Läromedlet ger en grundlig utbildning i Excel. Det har samma innehåll som motsvarande del i läromedlet Programhantering med Office 2003.

Läroboken innehåller både teori, kontrollfrågor och ett flertal praktiska övningar. Läroboken omfattar ca. 120 sidor.