Bläddra

Microsoft Project 2013 Professional Grundkurs

Kategorier: Affärsapplikationer Informationsteknik Kontorsprogram
Köp här

Microsoft Project 2013 Professional Grundkurs

Kategorier: Affärsapplikationer Informationsteknik Kontorsprogram
Köp här
Den här dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Upplägget är gjort med en blandning av informationssidor och övningar. Tanken är också att flera kapitel ska visa den vanliga arbetsgången i programmet. Efter avslutad kurs behärskar du programmets grundläggande kommandon och funktioner för planering av aktiviteter och resurshantering, kan göra uppföljningar av både tid och kostnader samt presentera informationen på ett för mottagaren lämpligt sätt. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.