Bläddra

Mikroprocessorteknik A med PIC-processorn – Lärobok

Köp här

Mikroprocessorteknik A med PIC-processorn – Lärobok

Köp här
Läromedlet är en grundkurs i mikroprocessorteknik med PIC-processorer. Läroboken innehåller allmän teori kring mikroprocessorer, genomgång av olika steg i programutveckling, test och felsökning. Boken tar upp grunderna i programmering med PICBasic Pro och innehåller många praktiska programexempel med de olika instruktionerna. Som laborationsmiljö används laborationskortet LAB-X1 med processorn PIC16F877.

Utbildningsmiljön är mycket modern med laborationskort LAB-X1, med många intressanta funktioner, programmeringsspråket PICBasic Pro samt utvecklingsmiljön MicroCode Studio Plus där man bl.a. kan debugga programmen i realtid i högnivåspråket.