Bläddra

Minns och förstå. Geografi. Sverige, Europa, världen : kopieringsunderlag

Köp här

Minns och förstå. Geografi. Sverige, Europa, världen : kopieringsunderlag

Köp här

Minns och förstå

PULS 46 Minns och förstå är en serie häften som innehåller kopieringsunderlag med frågor till PULS-böckerna. Frågorna kan användas som stöd vid t ex läxläsning, eget arbete eller grupparbeten. Det finns två olika typer av frågor.

Repetitionsfrågor som vi kallar Minns du? är frågor med svar som eleven lätt hittar i boken och de besvaras direkt i frågebladet. Förstår du?-frågorna kräver lite mer. Svar till dessa skrivs vid sidan av eller redovisas på annat sätt.