Bläddra

More Contact 3

Köp här

More Contact 3

Köp här
More Contact 3 är ett läromedel i engelska och det är en fortsättning på More Contact 2. Läromedlet är dessutom anpassat för elever med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. Boken består av många och tydliga bilder tillsammans med de enkla texterna som har en långsam grammatisk progression. Detta läromedel är lämpligt även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska i gymnasieskolans individuella program. Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper. More Contact 3 är tänkt för elever som läst engelska i ca 5 skolår.