Bläddra

Naturbruk

Köp här

Naturbruk

Köp här
Boken Naturbruk vänder sig i första hand till elever i den svenska gymnasieskolan.


Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Naturbruk, såsom naturbrukets historiska utveckling, naturbrukets yrkesområden, naturens biologiska mångfald, naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, miljöhänsyn och hållbar utveckling, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, lagar och bestämmelser, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.


I boken ?nns också kunskapskontroller och övnings­uppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.


Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom naturbruksområdet.