Bläddra

Nivåtest i sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Nivåtest i sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Nivåtest i sfi består av fem diagnostiska tester med tillhörande facit. Materialet kan användas som:
• ett ingångstest för att definiera elevens nivå vid grupplacering
• stöd för målkonkretiseringar för alla sfi-nivåer eller från nivåerna A1 till B1+ enligt GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk)
• ett stöd vid gruppindelningar för att skapa grupper på samma kunskapsnivå

De fem testerna har samma principella utformning. Varje test utgörs av 150 flervalsfrågor, placerade i ökande svårighetsgrad, som kontrollerar elevernas kunskaper samt synliggör deras kunskapsluckor på varje nivå. Testerna kan användas av såväl sfi-elever, som elever som studerar svenska som andraspråk och svenska som främmande språk i nivåer från A1 till B1+ enligt GERS. Nivåerna för båda systemen är tydligt utmärkta i testerna. Materialet är skapat med utgångspunkt i processbarhetsteorin och nationella prov från olika länder.