Bläddra

På plats i Sverige

Köp här

På plats i Sverige

Köp här
Här får alla med inhämtade grundkunskaper stimulerande möjligheter att använda sin svenska i praktiska, realistiska situationer. På plats i Sverige består av en kort inledning för läraren med arbetsförslag och tips, följt av kopieringsunderlag för åtta kapitel. Här får man träna att handla, be om information och blanketter, besöka tandläkare, vårdcentral, skola, fotbollsträning och simhall, att ha gäster, att ringa telefonsamtal etc.

Varje kapitel har en tematisk gloslista, en lista med fraser, 3–6 mönsterdialoger, en pildialog, rollspelskort, ett avsnitt ”Berätta och diskutera” med förslag på frågor, och avslutas med ett Test. Till testet finns facit med formuleringsförslag.

Uppgifterna i På plats i Sverige passar både tonåringar och vuxna. De ger först och främst upphov till muntlig kommunikation, men de kan givetvis också göras skriftligt eller byggas ut till längre dialoger som dramatiseras.