Bläddra

Personaladministration – Facit

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Personaladministration – Facit

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Detta är facit till Personaladministration, (kurskod ADMPER). Till facit finns en tillhörande arbetsbok (beställningsnummer J200 2301). Arbetsboken innehåller 145 stycken kontrollfrågor och övningar. Läroboken har beställningsnummer J200 2300. Kursen behandlar följande innehåll: • Organisationer för arbetsgivare och arbetstagare. • Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda. • Personalavdelning och personalpolitik. • Kompetens- och personalplanering. • Personalekonomi, löner och personalkostnader. • Ledarskap och förändringsarbete. • Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar. • Arbetsmiljölagen och personalvård. Boken är tryckt i färg.