Bläddra

Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Nya Prima matematik Förskoleklass är ett basläromedel i matematik för förskoleklassen som är tydligt förankrat i läroplanen. Här får vi följa barnen Polly, Milton, Reza och Diba och musen Primus. Du kan på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntra till kommunikation och låt eleverna upptäcka och befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter kopplade till målen, Mattepärlor.

I Nya Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning får du som lärare ett tydligt stöd för ditt arbete med matematiken i förskoleklassen. Lärarhandledningen innehåller didaktiska kommentarer, arbetsgång, utomhusaktiviteter och praktiska aktiviteter som kallas Mattepärlor. Den didaktiska kartan lyfter fram de olika delarna i den grundläggande taluppfattningen som fungerar som stöd för dig som pedagog att hitta rätt nivå för eleverna.

I lärarhandledningen finns underlag för ditt arbete med den inledande samtalsbilden som finns i varje kapitel. Till bilden finns en berättelse att läsa högt, frågor att använda som ett individuellt förtest samt ett samtalsunderlag för en gemensam diskussion som lyfter aktuella matematiska begrepp.

Mattepärlor är kopplade till målen och kan genomföras i par eller mindre grupp. I lärarhandledningen finns också en övergripande diagnos som kan användas som komplettering och uppföljning till Skolverkets bedömningsmaterial ”Hitta matematiken”.

Nya Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning i korthet:
• praktiska aktiviteter och Mattepärlor
• genomgångar som lyfter undervisningen och uppmuntrar till kommunikation och samarbete
• bedömningsstöd med hjälp av förtest, didaktisk karta och övergripande diagnos
• utvecklande av begrepp och matematiska modeller
• vilar på forskning och beprövad erfarenhet