Bläddra

Programmering 1 med JScript, JavaScript och Java : Lärobok

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Objektorienterad programmering
Köp här

Programmering 1 med JScript, JavaScript och Java : Lärobok

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Objektorienterad programmering
Köp här
Ett läromedel för kursen Programmering 1. Denna är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik men ingår även i andra gymnasieprogram. Författare är Clas Örjan Spång, gymnasielärare som även varit delaktig i utformningen av de nya kursplanerna i Programmering inom GY2011. Läroboken som är på ca 180 sidor är avsedd att ge användbara och grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Den är tryckt 2011, går nu på rea, men den är fortfarande aktuell i de avsnitt som täcker skriptprogrammering med Windows Script Host och programmering med programspråket Java. Endast kapitel 11, som behandlar JavaScript för webben, är föråldrat. För de lärare och elever som vill studera den aktuella versionen av JavaScript för webben rekommenderas i stället den 2:a upplagan av Läroboken, med artikelnummer J200 4010. Arbetsboken innehåller ett stort antal praktiska programmeringsövningar, den kan användas till både den första och den andra upplagan av Läroboken. Lärarhandledningen innehåller lösningsförslag till programmeringsuppgifterna i Arbetsboken samt aktivitetsdiagram och kommentarer till många av dem. Till denna medföljer en CD-skiva med källkoden till samtliga programexempel i Läroboken samt en Powerpoint-presentation med lösningsförslagen. Böckerna är spiralbundna, tryckta i färg och har vårt smidiga format 16x22,5 cm.