Bläddra

Programmering B Java

Köp här

Programmering B Java

Köp här

Denna bok är avsedd för kursen Programmering B och är en fortsättning på Programmering A, Java i Gleerups serie av databöcker. Det går även utmärkt att använda boken efter att ha läst exempelvis Programmering A, C++ tidigare.

Kursen behandlar några av de metoder och hjälpmedel som finns för att lagra, katalogisera och sortera data och erbjuder kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer.

För att ge möjligheter till att lära sig skriva program med grafiska gränssnitt, avslutas varje kapitel med en applet. Dessutom finns ett utförligt avslutande kapitel om grafiska applikationer. Målet är att ge fördjupade och praktiska kunskaper i Java.