Bläddra

Programmering B Visual basic Lärarhandl

Köp här

Programmering B Visual basic Lärarhandl

Köp här

Programmering B Visual Basic.NET är avsedd för kursen Programmering B och är en fortsättning på Programmering A Visual Basic.

Kursen behandlar primärt några av de metoder och hjälpmedel som finns för att lagra, katalogisera och sortera data och erbjuder kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer. I kursen tränas även färdigheter i algoritmkonstruktion. Målet är att ge fördjupade och praktiska kunskaper i Visual Basic.NET.


Boken är skriven så att den går lätt att arbeta med på egen hand. Varje moment av kursen introduceras och presenteras med hjälp av ett flertal färdiga program. Dessa åtföljs sedan av liknande övningsproblem.