Bläddra

Programmering i Matematiken – Mathlab och Octave

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Programmering i Matematiken – Mathlab och Octave

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Programmering i Matematiken är ett helt nytt läromedel som är tänkt att kunna användas inom kurserna Matematik 1c, Matematik 2c och Matematik 3c, MATMAT01c, MATMAT02c, MATMAT03c. Läromedlet behandlar programmeringsdelen av dessa kurser, vilken ingår i kursplanerna fr.o.m. 2017. Läroboken inleds med en teoridel som lär ut programmeringens grunder och hur man kan lösa olika matematiska problem med programmering som verktyg. Sedan finns en del praktisk del med både enkla och avancerade övningar för respektive mattekurs. Läromedlet är ingen komplett kurs i matematik utan är tänkt som komplement till den vanliga matematikboken. Det finns två versioner av boken, en för Matlab (eller öppen källkods-varianten Octave), samt en för Python. Boken omfattar ca 100 sidor, är spiralbunden och tryckt i färg och har vårt smidiga format 16x22,5 cm. Författare är Krister Trangius och Emil Hall.