Bläddra

Religion. Lärarbok

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Religion. Lärarbok

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

 
Vad betyder alla människors lika värde i vardagen och klassen? Med PULS Religion 4-6 för Lgr11 får dina elever grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för många spännande samtal. Boken gör det lätt att studera likheter och skillnader mellan olika religioner tack vare återkommande rubriker. BRIS lyfts fram, liksom barnkonventionen och i etikavsnittet får vi möta elever som har livskunskap på schemat. Uppslagen är rikt illustrerade och de målande och detaljrika bilderna ger liv åt bokens berättelser.

HT-11 kommer även PULS Geografi Sverige och PULS Fysik och kemi för åk 4-6.

Lgr11 sätter fokus på undervisning och med nya PULS blir det lätt. Med lärarboken till PULS Religion 4-6 får du:
  Kopieringsunderlag med blandade aktiviteter och uppgifter
  Bedömningsunderlag kopplade till kunskapskraven i Lgr 11
  Konkret handledning till grundbokens uppslag
  Tips på gemensamma diskussioner och aktiviteter
  Stöd i arbetet med ord och begrepp för SvA-elever
  Aktuell forskning om läsförståelse och faktatexter

Tidigare utgåva:
En riktig religionsbok där de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism presenteras. Naturfolkens religioner beskrivs utifrån samernas ursprungliga religion. För varje religion finns viktiga berättelser, faktatexter och intervjuer som ger många infallsvinklar på vad religion är.