Bläddra

Sex och samlevnad för nyanlända

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Sex och samlevnad för nyanlända

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Hur kan lärare undervisa nyanlända elever om sex och samlevnad?

Sex och samlevnad för nyanlända är ett helt unikt klassrumsanpassat undervisningsmaterial, som erbjuder stöd och hjälp i ett ämne som kan vara svårt att närma sig. Det innehåller 12 färdiga lektioner anpassade till elevgruppen. Här finns också ett kopieringsunderlag med elevtexter på lättläst svenska. Materialet inleds med en lärarhandledning.

Materialet är indelat i fyra nivåer som baseras på elevernas förkunskaper:
• T1 är för elever som helt saknar läs- och skrivkunskaper
• T2 är för elever med kort skolbakgrund, 4–7 år i skolan
• T3 är för elever med 9 år eller mer i skolan
• TS är för elever med behov av särskilt stöd.

Det är en stor omställning för nyanlända elever att komma till ett nytt land och annan kultur än de är vana vid. Inte minst vår syn på sex, samlevnad, jämställdhet och hbtq kan upplevas främmande. ”Att studera sex och samlevnad integrerat i språket underlättar och förkortar vägen till det nya samhället”, menar David Saleh, som har skrivit Sex och samlevnad för nyanlända.

Om författaren
David Saleh är legitimerad vårdlärare och behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens i psykiatri i kombination med barn och ungdom. David har arbetat som pedagog med sex och samlevnad och idrott för nyanlända i Stockholm under flera år. Han har även arbetat som mentor inom hbtq för unga och unga vuxna invandrare som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Nu reser han runt hela i Sverige för att föreläsa, utbilda och handleda lärare inom sexualitet och samlevnad för nyanlända.