Bläddra

Skriv i åk 2 : med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Skriv i åk 2 : med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivundervisningen. Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text. Ta del av hur författaren utgår från cirkelmodellen för att utveckla elevernas förmåga att skriva olika typer av texter det andra skolåret.

Författaren ger konkreta råd om hur hon organiserar sin undervisning när det gäller skrivande, läsande, bedömning och ämnesintegrering. Boken innehåller konkreta lektionsförslag och stödjande kopieringsunderlag.