Bläddra

Slatta fra Wästerbottn : 415 spelmanslåtar samlade och kommenterade

Köp här

Slatta fra Wästerbottn : 415 spelmanslåtar samlade och kommenterade

Köp här
Slatta fra Wästerbotten är en melodisamling med traditionell västerbottnisk spelmansmusik. Med Västerbotten menas Västerbottens län, dvs landskapet Västerbotten samt södra Lappland.
Till grund för utgåvan ligger ett omfattande insamlingsarbete av folkmusik, som på ideell basis påbörjadesd 1973 av Gunnar Karlsson. Siw Burman kom med i insamlingsarbetet 1975. Insamlingsverksamheten bedrevs i samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) Ungefär 100 personer har intervjuats. Ungefär 300 melodier spelades in och tillsammans med äldre uppteckningar presenteras här 415 melodier.
Första delen av boken handlar om Gunnars och Siws möte med spelmanstraditionen, om melodierna och uppteckningsförfarandet och om melodierna som danslåtar. Därefter kommer notdelen med melodierna och boken avslutas med en kommentardel med uppgifter om låtar och uppgiftslämnare/spelmän.