Bläddra

Språk och mattelekar : Lärarhandledning

Köp här

Språk och mattelekar : Lärarhandledning

Köp här


Låt Mamma Mu och Kråkan guida barnen in i språkets och matematikens värld. Med lust och lek kan du som förskolepedagog med detta material förbereda barnen för en riktigt bra skolstart och göra den mer rättvis! Dessutom kan vi lova er många härliga stunder tillsammans.

Strukturerad arbetsgång
1 Högläsning ur boken Mamma Mu och Kråkan är upptakten till språk- och mattelekarna.

2 Storbilderna med Sven Nordqvists underbart myllrande bilder ger underlag för både språkliga och matematiska samtal. Barnen kan berätta, beskriva, benämna och sortera.

3 Ny upplaga!  Lek med språket. Nya Lärarhandledningen är anpassad till den nya Bornholmsmodellen och med större valmöjligheter inom den matematiken. Allt för att främja språkutvecklingen och de matematiska grunderna.

4 Lekövningarna har gett barnen förståelsen. Sedan är det dags att dokumentera och visa vad de lärt i Min bok I och Min bok II (en bok/termin). Här bekantar sig barnen med att arbeta i en skolbok.

Ny upplaga!
Nu finns nya arbetsböcker utan förtryckta romerska siffror. Du och eleven väljer själva hur eleven ska skriva antal.

5 En cd-skiva med 8 Mamma Mu-sånger inramar de små "arbetspassen".