Bläddra

Stöd i gymnasieskolan : effektiva åtgärdsprogram

Köp här

Stöd i gymnasieskolan : effektiva åtgärdsprogram

Köp här
En handbok - skriven för gymnasieskolan - som beskriver hur åtgärdsprogram kan bli levande verktyg i vardagen och ge fler elever bättre möjligheter att nå målen.

Bokens centrala kapitel har följande innehåll:
- Elever i behov av särskilt stöd - handlar om vilka de här eleverna är och som fortfarande på gymnasienivå behöver få åtgärdsprogram. Elever som måste få den noggranna uppföljning som ett åtgärdsprogram kan ge.
- Handlingsplan - En sådan måste finnas på varje gymnasium och skall utgöra en av de viktigaste hörnstenarna för en hög handlingsberedskap. Kunskap som blir insikt och som leder till ett positivt förhållningssätt gentemot alla elever behandlas också.
- Åtgärdsprogram - ett verktyg i skolans vardag behandlar vad som gäller för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett levande verktyg i skolvardagen. Centralt i detta kapitel är hur man skriver så att åtgärder blir möjliga att utvärdera. Kapitlet behandlar också den viktiga frågan om ansvarsfördelning och vem som skriver.
- Konkreta åtgärder - innehåller en genomgång av områden/hjälpmedel, som ofta behöver bli föremål för konkret skrivning.
- Åtgärdprogrammets innehåll - och - Fallbeskrivningar - handlar om innehållet med rubriker, ger exempel på blanketter och åtgärdsprogram från olika program.