Bläddra

Terminologi – Bygg och anläggning

Köp här

Terminologi – Bygg och anläggning

Köp här
I denna SIS terminologi har vi samlat de mest använda terminologistandarderna på bygg- och anläggningsområdet. 14 terminologistandarder återges här var och en i sin ursprungliga form och omfattning, kompletterade med ett gemensamt alfabetiskt register. Registret innehåller ca 1350 svenska bygg- och anläggningstermer och gör det enklare att finna de termer Du söker. Samlingen omfattar terminologier för:<br><br>
- bygghandlingar <br>- byggmätning<br>- bitumen<br>- fönster, dörrar och byggnadsbeslag<br>- byggfogar<br>- natursten<br>- plywood och massivträskivor<br> - virke och trävaror<br><br>
Alla terminologier i samlingen vänder sig till i första hand projektörer, entreprenörer och beställare i byggsektorn. Dessutom vänder sig virkesterminologierna till trävaruleverantörer och terminologin för bygghandlingar till fastighetsförvaltare.