Bläddra

Terminologi för informationssäkerhet

Köp här

Terminologi för informationssäkerhet

Köp här
Svenskt referensverk inom området informationssäkerhet. Vänder sig i första hand till personer med intresse för informationssäkerhetsområdet t.ex. i samband med användning, upphandling, specifikation av såväl dator- och kommunikationssystem som enskilda säkerhetsprodukter.