Bläddra

The Refinement of Rhythm, Svenska Bok 1

Köp här

The Refinement of Rhythm, Svenska Bok 1

Köp här
The Refinement of Rhythm, är en heltäckande lärobok i rytmläsning med grundläggande praktiska övningar som syftar till att systematiskt utveckla en gedigen rytmisk förståelse. Bokens stegvisa upplägg garanterar en stabil kunskapsgrund att bygga en ökande rytmisk säkerhet på. Som komplement till bokens övningar ingår en samling CD-skivor med inspelade övningar och ackompanjemang. Övningarna på Cd:na utgör en riklig resurs för både studenter och lärare.