Bläddra

Tofsingarna : miljöarbete i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Tofsingarna : miljöarbete i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Boken består av tio resor där barnen får lära sig mer om papper, glas, metall, plast, farligt avfall, kompost, återbruk och globalt miljöperspektiv.

I varje resa får du och barnen möta trollet Snofsan och hennes kompisar, Tofsingarna i Trollskogen. Resan inleds med uppvärmning och fortsätter sedan med ett dramaäventyr, ett uppdrag och ett reflekterande samtal. En skapande aktivitet som knyter an till resans fokus avslutar kapitlet. I boken finns kopieringsunderlag i form av bland annat brev, uppdrag, symboler och diplom.

"Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling."

Lpfö18

"Min förhoppning är att Tofsingarna ska ge inspiration och nya idéer till alla som vill ge barnen möjlighet att bli riktiga miljöhjältar med ett stort hjärta för sin natur och sin omvärld."

Magdalena T Granholm

"Tofsingarna är ett komplett redskap för förskolepedagoger med syfte att engagera barnen för naturen, miljömedvetenhet och hållbar utveckling. (...) ett lustfyllt sätt att nå syftet i en förskolegrupp."

BTJ