Bläddra

Utvecklingssamtal och Individuell Utvecklingsplan Möjligheter till noggrann uppföljning genom skolan

Köp här

Utvecklingssamtal och Individuell Utvecklingsplan Möjligheter till noggrann uppföljning genom skolan

Köp här
Bokens rubriker:

- Bakgrund - Här behandlas vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra inom svensk skola för att fler elever skall nå målen. Ett förändringsarbete i vilket utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram är viktiga verktyg att använda på väg mot målet.
- Fokus som leder till framsteg - betonar vikten av positiva förväntningar. Förväntningar som leder till att både elev och lärare orkar ta itu med det som är svårt och som ibland verkar nästan omöjligt. Texten understryker också betydelsen av att i större utsträckning upptäcka och betona processer, som kan utvecklas och leda till kunskap samt hantering av kunskapsresultat.br> - Utvecklingssamtal som utgångspunkt - behandlar vad som skall skilja utvecklingssamtalet från det tidigare kvartssamtalet, vilka parterna är, hur lärare, föräldrar och elev kan förbereda samtalet samt vad som kännetecknar ett bra utvecklingssamtal. Ett samtal som alla lämnar med åtminstone några positiva förhoppningar. Det här avsnittet ger också exempel på hur samtalet kan genomföras och efterarbetas.
- Individuell utvecklingsplan - belyser vad den skall innehålla och vad som skiljer en individuell utvecklingsplan från ett åtgärdsprogram. Beskriver hur en tydlig och enkel dokumentation av utvecklingssamtalet kan synliggöra hur elevens utveckling på olika områden går framåt i relation till skolans olika mål. Hur den blir verktyget som hjälper parterna att så tidigt som möjligt upptäcka när eleven behöver större insatser, med andra ord när ett åtgärdsprogram skall upprättas.
- Åtgärdsprogram, ett måste för många elever - Detta avsnitt behandlar kort de kriterier som bör vara uppfyllda för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett verktyg i skolans vardagsarbete. För en fyllig beskrivning hänvisas till boken "Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag".