Bläddra

Väpplarna Handledning med lärarwebb : Utmana de äldsta barnen i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Väpplarna Handledning med lärarwebb : Utmana de äldsta barnen i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Äntligen ett material för femåringarna i förskolan!

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.

Handledning - allt som behövs för pedagogen

Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.