Bläddra

Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Ett läromedel för kursen Webbserverprogrammering 1 som är valbar för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieknik men kan även ges för andra gymnasieprogram. Författare är Lars Gunther, som varit ämnesexpert i utformningen av kursplanerna i bl.a. ämnet Webbteknik inom GY2011. Till läromedlet finns även webbplatsen webbteknik.nu med kompletterande information och instruktionsvideos. Boken är tryckt i färg.