Bläddra

Webbutveckling 1. Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Webbutveckling 1. Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Ett läromedel för kursen Webbutveckling 1. Denna är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik men ges även i andra gymnasieprogram. Författare är Lars Gunther, gymnasielärare som varit ämnesexpert i utformningen av de nya kursplanerna i bl.a. ämnet Webbteknik inom GY2011. Läroboken är avsedd att ge omfattande kunskaper inom Webbutveckling med utvecklings- processen, HTML och CSS, färger och bilder, ljud och video, teckenkodning och mobila webb-lösningar. Arbetsboken innehåller ett stort antal praktiska programmeringsövningar. Lärarhandledningen innehåller facit samt lösningsförslag till programmeringsuppgifterna i arbsboken. Dessutom komplettering och bakgrundsmaterial till kursplaner mm. Till läromedlet finns även webbplatsen webbteknik.nu med kompletterande information och instruktionsvideos. Läroboken uppdaterades till 2:a upplagan juli 2013. Boken är tryckt i färg.