Bläddra

Windows 7 : grundkurs

Kategorier: Informationsteknik Microsoft (Windows) operativsystem Operativsystem
Köp här

Windows 7 : grundkurs

Kategorier: Informationsteknik Microsoft (Windows) operativsystem Operativsystem
Köp här
Windows 7 är fyllt med funktionella nyheter som underlättar för användaren. Med bokens hjälp får du kunskap om flera av dessa nyheter och mycket mer. Du får bland annat lära dig om fönsterhantering, fil- och mapphantering (t.ex. den nya funktionen Bibliotek), hur du ställer in Windows efter några av dina önskemål, använda den inbyggda hjälpen och hjälpmedel, använda sökfunktionen, säkerhetsinställningar i Åtgärdscentret, lite om mediahantering m.m. Du tränar aktivt genom att följa de stegvisa instruktionerna i kapitlet. I slutet av kapitlen finns några tillämpningsuppgifter där du använder det du lärt dig för att lösa uppgiften.